ମହିଳା ମାନେ ପୁରୁଣା ବ୍ରା ପିନ୍ଧୁ ଥିଲେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ ! ହୋଇପାରେ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ !!

ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା

ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ପୋର୍ଟାଲ କୁ ବହୁତ ସ୍ଵାଗତ ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଉଛୁକୀ ସମସ୍ତ ମହିଳା ବ୍ରା ପିନ୍ଧନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭୁଲ ବ୍ରା ବାଛିଥାନ୍ତି | ଏହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ନିଜ ପାଇଁ ଭୁଲ ବ୍ରା ବାଛିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅନେକ ଥର ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅସହଜ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ| ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବ୍ରା କିଣିବାବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ | ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକ ବ୍ରା କିଣିବାବେଳେ କ’ଣ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ |


ବନ୍ଧୁଗଣ, ବ୍ରା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଶରୀରର ସଠିକ୍ ଆକୃତି ଜାଣିଯିବା ଦରକାର | ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫ୍ୟାଶନେବଲ୍ ବ୍ରା ବଜାରରେ ଆସେ | କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯେ ଷ୍ଟାଇଲ ଅପେକ୍ଷା ଆରାମକୁ ଦେଖି ଫିଟ୍ କରି ଏହାକୁ କିଣାଯାଇପାରିବ | ଏଥି ସହ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବାହୁ ସହିତ ଲାଗିଥିବା ଚର୍ମ ବାହ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

ସମସ୍ତେ ନିଜ ଶରୀରର ଆକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବ୍ରା ବାଛିବା ଉଚିତ୍ | ବ୍ରା ଉପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହାର ଫିଟିଂ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ନୁହେଁ | ଅନେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଏବଂ ତଳକୁ ତଳକୁ କରିଦିଅ, ତୁମର ସ୍ତନ ବ୍ରା ବାହାରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ | ଏହା ଏକ ଭୁଲ ସାଇଜ୍ ବ୍ରା ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ଏହା ଘଟେ | ତେଣୁ ଏକ ବ୍ରା କିଣିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |


ଯଦି ଆପଣ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପ୍ରକାରର ବ୍ରା ଅଛି | କାରଣ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପୋଷାକ ଏକ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ବ୍ରା ପରି ଦେଖାଯାଏ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଟିଶର୍ଟ ବ୍ରା ର କପଡା ବାକି ବ୍ରା ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ |

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରା ର ଏକ ଏକ୍ସପାରି ତାରିଖ ଅଛି | ଅନେକ ଥର ମହିଳାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ଦାମୀ ବ୍ରା କିଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ | କିନ୍ତୁ ବାକି ଷ୍ଟଫ୍ ପରି ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପାରି ତାରିଖ ଅଛି | ବ୍ରା କପଡା ଏବଂ ଶେଷ ସହିତ ତିଆରି | ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରଖାଯାଏ, ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଖାଲି ହେବାକୁ ଲାଗେ | ତେଣୁ ଯଦି ବ୍ରା ର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖାଲି ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ହୁକ୍ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାନ୍ତୁ | ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି |

ବ୍ରା କିଣିବା ସମୟରେ କପଡା ଓ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ | ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ନୁହେଁ ଏହାର ନରମତାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ | ତେଣୁ ଏହା ଜରୁରୀ ଯେ ଚାପଟି ନରମ ଏବଂ ସମତଳ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନହୁଏ | ଯଦି ଆପଣ ଟାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ | ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ବ୍ରା କିଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏହାର ଚାପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |

ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଟାଇଟ ବ୍ରା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତନ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇପାରେ | ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ସୂତା କପଡ଼ାର ତିଆରି ବ୍ରା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ | ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 30 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ନିଜେ ଟାଇଟ ବ୍ରା ପିନ୍ଧି ସ୍ତନ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି |

ଯଦି ଆମ ଲେଖାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ତଳେ ଥିବା ଆମ ପେଜକୁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ | ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *