ମାଳିକାର ବଡ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ୨୦୨୧ ଆରମ୍ଭ ରୁ ହେବ ବଡ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା

ପ୍ରତେକ ଥର ପରି ୬୦୦ ବର୍ଷ ଆଗତ ଭବିଷତ ମାଳିକା ସେଇ ଠାର ଗାର ଲେଖାକୁ ଆମେ ଆପଣ ଆଗରେ ରଖୁଛୁ । ୬୦୦ ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମହା ପୁରୁଷ ମାନେ ଯେଉଁ କଥା କୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଭୋଗୁଚେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ । ମାଳିକାର ଯାହା ଥିଲା ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଛି କେହି କେହି ଏବି ବି କହୁଛନ୍ତି,  ପ୍ରକୁତରେ ମାଳିକା ଯାହା ଲେଖିଛି ତାହା ସତ୍ୟ […]

Continue Reading